בתקופה האחרונה מתבצע בגן הבוטני פרויקט של מיפוי מדויק וזיהוי של המינים הקיימים בגן, שרבים מהם נשתלו לפני שנים רבות. במסגרת זו, לא פעם אנו "מגלים מחדש" מינים שלא היינו מודעים לקיומם או חשבנו שמתו עם השנים. לאחרונה בוצעו עישוב ופתיחה של חלקות המדבר השונות. כך גילינו שיחים גדולים ויפים של שבטוט מצוייץ (Calligonum comosum) – מין מדברי הגדל בקרקע חולית ודומה מאוד במראה הכללי לרותם המדבר (Retama raetam, ממשפחת הקטניות – Fabaceae, שנקראה עד לאחרונה משפחת הפרפרניים – Papilionaceae), אך שייך למשפחה אחרת לגמרי – משפחת הארכוביתיים (Polygonaceae) ושונה מאוד בפרחיו ובפירותיו. עוד התגלו דוחן אשון (Panicum turgidum), עשבוני רב-שנתי שזרעיו אכילים, לענת המדבר (Artemisia sieberi) הריחנית, שאת עליה חולטים למשקה, וכן מצמרת שעירה (Lasiurus scindicus), יפרוק המדבר (Anabasis articulata) ומלחית אשונה (Salsola vermiculata). אנו מקווים להמשיך ולגלות תגליות משמחות כאלה עם התקדמות מיפוי הגן.

שבטוט מצוייץ

תכנים