בחלקו המזרחי של הגן הזואולוגי הוקמה בריכת צבים. עם תום הבנייה נשתלו על גדותיה מגוון צמחי מים וגדה, שהועתקו מחלקת צמחי המים שבגן הבוטני. בין המינים שהועתקו: סוף מצוי (Typha domingensis), לוביה מצרית (Vigna luteola), אגמון האגם (Scirpus lacustris) ונימפאות לבנה ותכולה (Nymphaea alba, Nymphaea nouchali). הצמחים נקלטו בקרקע וכעת מתאקלמים במקומם החדש ומתחילים לשגשג. 

העתקת צמחי מים מהגן הבוטני

העתקת צמחי מים מהגן הבוטני אל בריכת הצבים שבגן הזואולוגי, צילום: כנרת מנביץ

צמחי המים מהגן הבוטני מתאקלים בבריכת הצבים בגן הזואולוגי

צמחי המים מהגן הבוטני מתאקלים בבריכת הצבים שבגן הזואולוגי, צילום: אילאיל פרת

תכנים