הנברנים והתנשמת- התנהגות חברתית תחת סכנה

פרופ' דוד עילם מהמחלקה לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים של אוניברסיטת תל-אביב, מסביר כיצד מגיבים נברנים במפגש מול טורף כמו התנשמת, ומה ניתן ללמוד מכך כחברה על התנהגות תחת איום או סכנה.

תכנים