23.03.2015

עזניית הנגב הוא מין בסכנת הכחדה, ומשנות ה-80 של המאה ה-20 לא נצפות עזניות נגב בבר בישראל. בגן חי זוג עזניות נגב שאינו מתרבה כבר שנים רבות. לפני שנים מספר הטילה הנקבה ביצה פורייה, אולם הגוזל לא שרד. במסגרת שיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים, הוחלט לצרף את שתי עזניות הנגב המבוגרות שלנו לעזניות הנגב המוחזקות על ידי הרשות, בתקווה שהעזניות יתרבו ואת הגוזלים שיבקעו ויגדלו אפשר יהיה לשחרר לטבע. 

תכנים