לאחרונה הושלם בגן הבוטני מחקר על המנגנונים שמפרידים בין מינים בקבוצת אירוסי ההיכל (Iris section Oncocyclus). המחקר נערך על ידי אינה אוסמולובסקי, תלמידת מחקר לתואר שני, בהנחיית ד"ר יובל ספיר, מנהל הגן. במחקר נבדקה עוצמת מחסומי הרבייה השונים בין כל שמונת המינים של אירוסי ההיכל בישראל. רוב המחקר נערך באוסף האירוסים שבבית הרשת באזור המחקרי שבגן, וכלל גם עבודה חישובית שבדקה את פוטנציאל התפוצה של מיני האירוסים השונים על פי ההתאמות האקולוגיות שלהם. תוצאות המחקר מעידות כי תהליך התפצלות המינים בקבוצת אירוסי ההיכל נגרם בעיקר עקב התאמות אקולוגיות של כל מין לבית הגידול שלו, ובאופן משני גם עקב הפרדה בזמן הפריחה של המינים השונים. זהו מחקר חשוב שיתרום גם לשמירה על אירוסי ההיכל, שנכללים ברשימת המינים האדומים של צמחים בסכנת הכחדה.

תכנים