29.04.2015

השחפים צהובי הרגל מקננים על הדשא וביצי השחפים המנומרות מוסוות היטב, כפי שאפשר לראות בתמונה. בחלק מהקינים התחילה כבר הבקיעה, שבוע מוקדם יותר מבשנה שעברה. על השחפים מתקיים כבר כמה שנים מחקר מתמשך, שבמסגרתו מטובעים השחפים הבוקעים בגן בטבעות רגל כתומות גדולות, הנראות למרחוק. צילום במצלמה מאפשר לראות את המספר על הטבעת. כך התגלה בשבוע שעבר על החוף המערבי של קפריסין, שחף שבקע אצלנו בגן ב-2013.

בתקופה זו, תקופת הקינון, השחפים תוקפניים מאוד, והם לוכדים, הורגים ואוכלים לבניות ואנפיות בקר בוגרות ואפילו יונים. זו הסיבה לחלק מהפגרים הרבים הנמצאים על הדשא מדי יום. אולם זו לא הסיבה היחידה: מסתבר שבאנפיות בקר ובלבניות מתקיימים קרבות בין האחים בקן, ושני הגוזלים הגדולים יותר מעיפים החוצה מתוך הקן את הגוזלים הצעירים והקטנים מהם.

לא רק השחפים מקננים בדשא. גם זוג הסיקסק נראה מקנן בדשא (אם כי בימים האחרונים נעלם אחד ההורים והאפרוח היחיד שנצפה. ייתכן שגם אותם השחפים הרגו...) וגם האווזים מקננים בדשא. באחד מקני האווזים האפורים בדשא, התגלתה ביצה זרה (מסומנת בחץ בתמונה השמאלית התחתונה), לא ברור של מי, אולי של טווסה.

עקב ריבוי הקינים בדשא נעשה כיסוח הדשא בזהירות מרובה, בהתחשב במיקום הקינים. ולמה בכלל לכסח את הדשא בתקופה זו? כדי למנוע את התפשטות הסולנום הזיתני, שהוא צמח פולש, על הדשא. 

קן אווזים עם ביצה זרה

קן אווזים עם ביצה זרה, מסומנת בחץ

תכנים