לאחר שנפרדנו בסוף יולי מנקבות היחמורים, כל היחמורים הזכרים נמצאים כעת ביחד, במכלאה הגדולה. יש ביניהם היררכיה ברורה ואין הפגנת תוקפנות. בינתיים ההיררכיה היא לפי גיל, ואפשר להבחין בגילאים השונים לפי גודל הקרניים. ההיררכיה מתגלה לעין בבירור כאשר נותנים להם מזון מועדף, בלוטים לדוגמה. אם ניתן בלוט לזכר במעמד נמוך, יגיע הזכר הדומיננטי ממנו ויבריח אותו. 

תכנים