01.12.2015

מיני צמחים מסוימים גדלים בגן בעציצים במשתלה, בתנאים מבוקרים. בשבועות האחרונים מתקיים מאמץ לשלב מינים אלה בתצוגות הקיימות, שאליהן נחשפים המבקרים. לדוגמה, בסמוך לחלקת צמחי המים הוצבו דליים עם פרטים של רומוליאה זעירה שגודלו בגן. מקורם של צמחים אלה מאוכלוסייה שהתגלתה באזור חדרה. הם הועתקו לגן הבוטני עקב עבודות תשתית המתבצעות באזור זה לקראת הקמת שכונת מגורים. דוגמאות נוספות הן צמחי חלמונית גדולה בחלקת הקרקעות הכבדות וסתוונית והקליפות בחלקת המדבר. לצערנו, שני המינים האחרונים סיימו כבר לפרוח...

תכנים