01.12.2015

האלון המת שהיה מול צריף המוזיאון נכרת והגזעים הכרותים הושארו בכוונה על האדמה, כדי שאפשר יהיה לעקוב אחרי תהליכי הריקבון והפירוק. על הגדם ועל הגזעים הכרותים אפשר לראות היטב את סימני פעילות זחלי היקרוניות, שנוברים מתחת לקליפה ובתוך הגזע ויוצרים מחילות. אפשר לעקוב אחר התקדמות הזחל בגזע: בתחילה המחילה צרה, והיא הולכת וגדלה ככל שהזחל גדל. מאחר שאין לזחל מקום להפריש את תוכן המעי, ההפרשה, שהיא מעין נסורת, מופרשת בתוך המחילה, מצדו האחורי של הזחל. לכן, המחילות מלאות בנסורת. 

תכנים