29.04.2015

ארבעה קורמורנים גדולים הגיעו אלינו ממכללת אורנים, והם הצטרפו לכלוב הקורמורנים שלנו. הדיירים החדשים אוהבים מאוד את הבריכה שבכלובם ואפשר לצפות בהם שוחים בה להנאתם. בתקופה זו הם מראים התנהגויות של חיזור וקינון, כפי שאפשר לראות בתמונה. 

תכנים