01.02.2015

להקת הזאבים הקטנה שלנו מונה נקבה אחת ושני זכרים, כולם כעת בפרוות חורף סמיכה וכהה. שינוי הפרווה בולט בעיקר בשני הזכרים, שגידלו רעמה מרשימה. בשנה שעברה התחלף הזכר הדומיננטי, והזכר המבוגר יותר פינה את מקומו לזכר הצעיר יותר. בימים אלה מראה הנקבה התנהגות ייחום. בעבר, על מנת למנוע רבייה, הנקבה קיבלה במשך שלוש שנים זריקה למניעת נגד ייחום. כשהוחלט לאפשר רבייה הופסק הטיפול, אך שנתיים הנקבה לא התייחמה. בשנה לאחר מכן (לפני שלוש שנים) היא המליטה לראשונה, אך לא טיפלה בגורים והם לא שרדו. באותה שנה הנקבה המליטה בכלוב, והמחשבה הייתה שאם נאפשר לה להמליט במחילה טבעית, באדמה, יהיה סיכוי טוב יותר שהיא תטפל בהם. בשנה שלאחר מכן הנקבה המליטה במחילה, ועדיין – לא טיפלה בגורים. בשנה שעברה הנקבה התייחמה אך לא נכנסה להיריון והשנה היא מראה כעת התנהגות ייחום. אנו מקווים שהשנה היא תתעבר, תמליט ותטפל בגורים.  

תכנים