01.01.2015

מרבית פרחי החורף המקשטים את שבילי הגן הם גיאופיטים (צמחי בצל ופקעת) הפורחים בעונה זו. פריחתם היפה צובעת את החורש המלבלב והם מצליחים לפרוח על אף הגשם. במקרים רבים ניתן לייחס יכולת זו למבנה הפרח הייחודי, המגן על האבקנים מפני טיפות הגשם.
הרקפת המצויה היא דוגמה בולטת לכך – מבנה הפרח "ההפוך" שומר על איברי הרבייה יבשים לאורך תקופת הפריחה. מאביקי הרקפת הם מיני עשים זעירים בעלי גפי פה המותאמים לאכילת אבקה, וכן מיני תריפס השוכנים בתוך הפרח וניזונים מאבקתו. מינים אחרים הפורחים בעונה זו, דוגמת הכרכום, מגנים על איברי הרבייה של הפרח על ידי סגירתו מגנים על איברי הרבייה של הפרח על ידי סגירתו במזג אוויר מעונן, ופתיחתו שוב במזג אוויר נאה.

כרכום חורפי

כרכום חורפי, צילום: גברי שיאון

תכנים