נפתרה תעלומת הביצה הזרה בקן האווזים האפורים, שהתגלתה בחודש אפריל. לאחר הבקיעה התברר שזו ביצה של יאורית, ולא של טווס, כפי שחשבנו קודם. על פי פרופ' יורם יום-טוב, בשיחה עם ד"ר רון אלעזרי, נראה שבעופות עוזבי קן, ובעיקר כאלה הדוגרים על הקרקע, מנגנוני מניעת טפילות, דוגמת היכולת לזהות ביצה זרה, אינם מפותחים בהשוואה לעופות חובשי קן. ההבדל נובע כנראה מהמחיר האנרגטי הנמוך יחסית של גידול אפרוחים, בהשוואה לגידול גוזלים.

ועוד בענייני העופות שבגן: שתי קבוצות האוח העיטי, הנמצאות זו לצד זו בצד הדרומי של הגן, נחשבו בעבר כשתי אוכלוסיות או תת-מינים של Bubo bubo, אך מזה כחמש שנים נחשבות למינים שונים. כיום מוגדרת האוכלוסייה המדברית כמין נפרד – Bubo ascalaphusחלק מהאוחים נמצאים אצלנו בגן כבר 40 שנה, ומקורם עוד בגן הזואולוגי באבו-כביר. 

צילום: עוז ריטנר

אוח עיטי, צילום: עוז ריטנר

תכנים