הכדנית המכונפת (Nepenthes alata) היא צמח טורף שמוצאו מהפיליפינים, ובית גידולו הטבעי הוא יער גשם טרופי. כמו לכל הצמחים, גם לכדנית יכולת לייצר מזון באמצעות חלקים ירוקים המבצעים פוטוסינתזה, אך בגלל מיעוט חומרי הזנה בקרקע (בעיקר מחסור ביוני חנקן), הצמח משלים את תזונתו באמצעות לכידת חרקים ופירוקם. החרקים נמשכים לצבען ולריחן של המלכודות דמויות הכד, וטובעים בנוזל שבתוכו, המכיל אנזימי עיכול. המלכודות מתפתחות בקצה העורק הראשי של העלה, וצורתן היא שנתנה לסוג את שמו העברי. פטוטרת העלה (חלקו של העלה המחבר את טרפי העלים דמויי המלכודת אל הצמח) היא רחבה, דמוית כנף, והיא שהעניקה לצמח את שם המין. הפטוטרת ירוקה ומבצעת פוטוסינתזה, וממלאת את התפקיד שממלא טרף העלה במרבית הצמחים.

צמח הכדנית לא רק טורף חרקים. הוא גם זקוק להם לצורך האבקה. כדי לא ללכוד בטעות את המאביקים נוצרה במהלך האבולוציה הפרדה של החלקים הטורפים מאזור ההאבקה. בכדנית יש הפרדה במרחב, בצבע ובריח בין הפרחים למלכודות. בימים אלה פורחת הכדנית המכונפת בחממה הטרופית, ואפשר לראות יפה את ההפרדה בין הפרי לבין עלי המלכודת. 

המינים בסוג זה יוצרים בני-כלאיים רבים, הן בטבע והן בתרבות, וככל הנראה חלק מן הפרטים שבגן הם בני-כלאיים טבעיים בין כדנית מכונפת לכדנית נפוחה (N. ventricosa), הנקראים Nepenthes X ventrata.

צילום:  יובל ספיר

עלה מלכודת של כדנית מכונפת, צילום: יובל ספיר

תכנים