בגרעין הרבייה של החפריות חיות כיום מעל 500 חפריות, אשר בקרוב ייכנסו לתרדמת קיץ. במהלך תרדמת הקיץ החפריות כמעט שאינן אוכלות או יוצאות ממחבואן. בתקופה זו קשה מאוד לעקוב אחר מצבן הפיזי של החפריות ולטפל באדמה שבה הן חיות, מכיוון שכל פעולה שמבצעים במכל מפריעה להן מאוד. על כן ארגנו יעל בלון, החוקרת את החפריות במסגרת תואר שני במחלקה לזואולוגיה בהנחייתה של פרופ' נגה קרונפלד-שור, וחמוטל בן ישי, העובדת בגן הזואולוגי, יום מתנדבים. לשמחתנו התגייסו רבים למשימה, וההספק של כולם יחד היה מעל ומעבר למצופה! במהלך יום הגיוס הוצאו כל החפריות מהמכלים, נשקלו, למכלים הוספה אדמה כבול חדשה, מכלי המים רועננו – וכעת הכל מוכן לקיץ. במהלך היום האווירה הייתה נהדרת, מתנדבים באו והתחלפו, התכבדו בכיבוד שהוכן מראש וקינחו בבירה ועוגות. יעל וחמוטל מבקשות לנצל במה זו על מנת למסור את תודתן לכל המתנדבים שבאו ועמלו ותרמו לאווירה הטובה. 

יום מתנדבים בחפריה

יום מתנדבים בחפריה. צילום: פרופ' נגה קרונפלד-שור

תכנים