בימים אלה החלו לפרוח בגן פרחים מיוחדים המשתייכים לקבוצת אירוסי ההיכל. קבוצה זו כוללת מינים כגון אירוס הארגמן (Iris atropurpurea), אירוס הנגב (Iris mariae) והאירוס ההדור (Iris lortetii), שהם צמחים בעלי פרחים גדולים במיוחד. אירוסי ההיכל מהווים מודל למחקר על ספציאציה (היווצרות מינים) במעבדתו של ד"ר יובל ספיר, מנהל הגן הבוטני. במחקר נבחנות השאלות האם מתקיים מעבר של אבקה בין מיני האירוס השונים ומהם המנגנונים שעשויים להשפיע על היווצרות מינים חדשים. הניסויים מתבצעים במקביל הן בחלקות המחקר שבגן, בתוך בית רשת ייחודי שאנו מכנים "היכל האירוסים", והן בשטחי התצוגה של צומח ארץ ישראל. ניתוח התוצרים נערך במעבדת המחקר המולקולרית שבגן הבוטני.

בפריחתם המרשימה של האירוסים אפשר לצפות במספר מוקדים בגן: בטרסה שנמצאת משמאל לשער הכניסה לגן, בחלקת צומח גבעות החמרה וכן אפשר לצפות מרחוק ב"היכל האירוסים" הנמצא בשטחי המחקר (מול הכניסה לחממה הטרופית).

תכנים