ב-11 בנובמבר 2015 חגגנו רגע היסטורי: נפרץ פתח בחומה המפרידה בין הגן הבוטני והגן הזואולוגי ונבנה שער מחבר. השער ממוקם סמוך למגדל השורשים המחקרי ולאוסף הצמחים חשופי הזרע בגן הבוטני ובקרבת כלובי הצבוע והזאבים בגן הזואולוגי. החיבור בין הגנים התאפשר הודות לתרומתה הנדיבה של הגברת לילי פייזר, שרואה חשיבות רבה בפעילות המשותפת. השער בנוי משתי דלתות וביניהן חלל, מבנה המזכיר "שער אריות" ואשר נועד למנוע מעבר לא מבוקר של בעלי חיים בין שני הגנים. השער הוקם לזכרם של שרה ועמנואל רסין ז"ל, ומשני צדיו – הן בגן הבוטני והן בגן הזואולוגי – יהיה מרכז להתכנסות קבוצות.  החיבור בין הגנים בא לידי ביטוי, באופן הטוב ביותר, על ידי ציור מיוחד המציג את מערכות היחסים שבין צמחים ובעלי חיים. הציור עוצב ובוצע על ידי צייר הטבע טוביה קורץ והוא מופיע בצדו של הגן הבוטני. השער ישמש בעיקר למעבר קבוצות המגיעות לסיורים בשני הגנים, אך יותר מכל הוא מסמל את הקשר ואת שיתוף הפעולה בין שני הגנים.

תכנים