להקת האוחים הצפוניים (אוח עיטי, Bubo bubo) הועברה לכלוב מרווח יותר, הצמוד לכלוב המגלנים המצויצים. בשבועיים הראשונים, אף אחד מהמגלנים המצויצים לא התקרב לחלק הכלוב הקרוב לכלוב האוחים. כלומר, למרות שכל המגלנים המצויצים שלנו ילידי שבי, הם זיהו את האוחים כטורף פוטנציאלי ונזהרו. לאחר כשבועיים, כשראו ששום דבר לא קורה, הם התחילו לחזור לאט-לאט לחלק המזרחי של כלובם, שהוא החלק המועדף עליהם.

צילום: עוז ריטנר

אוח עיטי, צילום: עוז ריטנר

צילום: עוז ריטנר

מגלן מצויץ, צילום: עוז ריטנר

תכנים