המכון למשאבים עולמיים (World Resources Institute , להלן WRI) כתב מדריך בנושא שירותי המערכת האקולוגית למקבלי החלטות. קמפוס טבע באוניברסיטת תל אביב סייע בהפקת המהדורה העברית.

אזורים רבים בעולם עוברים שינויים מהירים עקב לחץ מצד בני האדם ושינויי האקלים. לדוגמה, יערות הגשם נכרתים על ידי חוטבי עצים, חקלאים וחוואים ואזורי החוף עומדים בפני אתגרים סביבתיים, החל בזיהום המים והיווצרותם של משקעים רעילים וכלה באובדן של בתי גידול. פרויקט המילניום להערכת מערכות אקולוגיות (The Millennium Ecosystems Assessment, (MA  ערך בדיקה עולמית ראשונה ומקיפה של המערכות האקולוגיות ויכולתן לספק לנו שירותי מערכת אקולוגית. הודות לכך אנו יודעים כעת שלא נוכל יותר להתייחס אל היתרונות שהטבע מספק לנו כמובנים מאליהם. תפקודם של 15 מבין 24 שירותי המערכת האקולוגית שהוערכו נמצא בירידה, דבר המאיים על יכולתנו לבנות קהילות משגשגות.

לכן, נעשים כיום מאמצים לשלב את הפיתוח והטבע יחדיו. זהו ניסיון מאתגר, מכיוון שבאופן מסורתי שובצו שתי המטרות הללו במשבצות נפרדות – בתחומים אקדמיים נפרדים, בסוכנויות ממשלתיות נפרדות ובחוקים וסעיפי מדיניות נפרדים. מתכנני הפיתוח מניחים לעתים קרובות מדי שנכסי הטבע שהפיתוח תלוי בהם, כגון מים נקיים, שירותי האבקה והגנה מפני אסונות טבע, יתקיימו לעד. הממונים על שימור הסביבה, מצד אחר, עסוקים לעתים קרובות במזעור ההשפעות השליליות של הפיתוח על הטבע ובהצבת הטבע מחוץ לתחום עבור בני האדם. אף אחד מן הצדדים, עם זאת, אינו לוקח בחשבון את תלותנו הגדולה בטבע, או בשירותי המערכת האקולוגית.
המדריך משתמש בשירותי המערכת האקולוגית - סוגי התועלת שאנו מפיקים מן הטבע – כדי ליצור את הקישור בין הטבע לבין הפיתוח. שירותים אלו כוללים מזון, סיבים ודלק, אבל גם שירותים שלא ניתן לכמת בכסף כמו אוויר נקי ומים נקיים, הגנה מפני אסונות טבע, האבקה והעשרה רוחנית. בעת קביעת מדיניות, שירותיו של הטבע והתועלת שאנו מפיקים ממנו שייכים לאותה קטגוריה שאליה שייכים נכסים כמו הון וכוח עבודה. שפת שירותי המערכת האקולוגית מאפשרת לקובעי המדיניות לזהות כיצד החלטה כלשהי תלויה בטבע, וכיצד בהמשך ההחלטה תשפיע על הטבע. שפה זו משפרת את יכולתנו לערוך שיקולי רווח מול הפסד באשר לשירותי המערכת האקולוגית השונים, במרחב ובזמן, ובכך להרוויח יותר ולהפסיד פחות.
המדריך מסתמך על הניסיון של ה-WRI במדידת שירותי מערכת אקולוגית ובניהולם, כדי למצוא דרך להעריך באלו מערכות אקולוגית הפיתוח תלוי ועל אלו הוא משפיע, כיצד להשתמש בתרחישים שונים כדי לחקור את העתיד וכיצד לבחור במדיניות שתטפח מערכות אקולוגיות עבור הפיתוח. כמו כן המדריך נוקט בגישה מקורית. הוא מספר את סיפורה של עיר דמיונית הנאבקת בשיטפונות ובצורך לספק מים נקיים תוך כדי שהיא עוזרת למדינה לייצר ולמכור דלק ביולוגי. הסיפור ממחיש את שיקולי הרווח וההפסד שבפניהם עומדים קובעי המדיניות בחלקים רבים של העולם: כיצד לספק אנרגיה נקייה יותר וליצור מקומות עבודה, אבל להימנע מהעלאת מחירי המזון והקרקע ומסיכון היערות ומשאבי המים. הפוליטיקה ומשחקי הכוח שהסיפור מביא בצורה מדויקת כל כך עשויים להיות מוכרים לרבים. 
אם ברצוננו להעביר את נכסי הטבע לילדינו ולממשיכי דרכם, עלינו להיטיב בשילוב הפיתוח עם ההגנה על המערכות האקולוגיות. מדריך זה מנסה להראות את הדרך להשגת מטרה זו.

תכנים