קיפודי החולות שלנו, זכר ונקבה, חיו להם בשני כלובים נפרדים – כיאה לבעלי חיים סוליטריים, אך סמוכים. לפני כשלושה או ארבעה חודשים, המטפלים שמו לב שהזכר מצליח להתגנב ולהיכנס לכלוב הנקבה.הזכר הסורר היה מוחזר לכלובו, אך למחרת בבוקר נמצא שוב מבלה בכלוב הנקבה. התנהגות זו חזרה על עצמה במשך תקופה קצרה, אך לפתע נפסקה. שבועות מספר לאחר מכן, בסוף נובמבר, התגלו ארבעה גורים, כבני חודש וחצי... באמצע דצמבר הופרדה המשפחה והגורים הועברו לכלוב תצוגה מרווח בחצר הזוחלים: הכלוב המערבי ביותר בשורת הכלובים הצפונית בחצר. על פי הצעת ברק לוי, המטפל בהם, התכנית היא להרגיל את הקיפודים הצעירים לאכול חרקים – מעדן אהוב עליהם ביותר – בשעות הבוקר, וכך לפתותם להיות פעילים בשעות שבהן נערכות הדרכות בגן. 

צילום: אילאיל פרת

ארבעת הקיפודים המתבגרים מתחילים להכיר את סביבת חייהם החדשה. צילום: אילאיל פרת

תכנים