חישה דינאמית בעטלפים כמודל לחיקוי אנטנות | ד"ר יוסי יובל

כנס הפקולטה לעיצוב, במכון טכנולוגי חולון במסגרת התוכנית לתואר שני בעיצוב משולב - "ביומימקרי: ללמוד לחדש מן הטבע" שהתקיים בתאריך 27.05.2013
מרצה: ד"ר יוסי יובל, אוניברסיטת תל אביב.
ההרצאה במסגרת מושב ראשון: הנדסה מכאנית ביומימטית.
שם ההרצאה: חישה דינאמית בעטלפים כמודל לחיקוי אנטנות.

תכנים