ד"ר יוסי יובל: "ממוחם של עטלפים לניווט רובוטים"

מתוך אירועי ליל המדענים האירופי 2015 שהתקיים באוניברסיטת תל-אביב ב-21.9.2015

תכנים